Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

The City And The Need For a Centre Essay

  • Submitted by: dianas
  • on March 18, 2012
  • Category: Arts and Music
  • Length: 2,752 words

Open Document

Below is an essay on "The City And The Need For a Centre" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Oraşul şi nevoia de centru
“... After all, he [man] himself is the city. The city is going where he goes and as he goes.” – FLW, Disappearing City, 1932

Subiectul acestei lucrări porneşte de la ideea de centralitate şi implica iile ei la nivelul oraşului. Referindu-mă la modele teoretice şi practici urbane legate de acest subiect, voi încerca să rezum problematica centrului în orasul contemporan, cu accentul pe întrebări pe care le consider imporante în momentul planificării sau analizei oraşului contemporan. Centralitatea este un atribut al unui element (nod) într-un sistem şi se referă la importan a şi influen a exercitate de acesta ca urmare a pozi iei sale în sistem. Centralizarea se referă la creşterea gradului de centralitate al unui anumit nod, şi deci, de cât de mult depinde un sistem de un singur element component.1 Când ne referim la oraş, centralitatea se traduce în spa iu şi de cele mai multe ori este determinată de atribute fizice ale acestuia, care apoi provoacă anumite comportamente, mod de via ă şi de percep ie a spa iului. Ce se întamplă însă astăzi în cazul expansiunii oraşului mult dincolo de aria pe care o poate sus ine un centru? Cum se poate păstra coeziunea oraşului în condi iile de astăzi de urbanizare continuă şi creştere a mobilită ii? Ce sens mai are centrul?

Oraşul centralizat Centralizarea în oraş presupune o anumită ierarhizare a spa iului, şi anume o dependen ă a unor locuri de un centru. Ducând ideea de centralitate la extrem, toate componentele oraşului (spa iale, sociale etc.) ar depinde de un singur element în jurul căruia revolu ionează şi care le influen ează nemijlocit dezvoltarea. Este vorba în acest caz de existen a unui centru polarizator de activită i şi de semnifica ie. Străzile converg spre aceste centre şi toate func iunile importante din oraş se află aici. Locuitorii sunt for a i să vină către centru, şi mişcarea în oraş este o pendulare continuă între centru şi margine. Trebuie men ionat faptul că existen a unui...

Show More


Citations

MLA Citation

"The City And The Need For a Centre". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/The-City-And-The-Need-For-186865.html>

APA Citation

The City And The Need For a Centre. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/The-City-And-The-Need-For-186865.html