Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

T1A4 Essay

  • Submitted by: IncikFaisal1
  • on February 27, 2014
  • Category: College Admissions
  • Length: 697 words

Open Document

Below is an essay on "T1A4" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
SEMESTER 2
-------------------------------------------------
AMBILAN SEPTEMBER 2012
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
HBEF 2703
-------------------------------------------------
PENDIDIKAN KOKURIKULUM
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
NO.MATRIKULASI : 810822105309001
-------------------------------------------------
NO. KAD PENGENALAN : 810822-10-5309
-------------------------------------------------
NO. TELEFON : 012-7654654
-------------------------------------------------
EMAIL : syukri_cuki81@yahoo.com
-------------------------------------------------
PUSAT PEMBELAJARAN: OPEN UNIVERSITY MALAYSIA, MELAKA.
JURNAL REFLEKTIF
PENULISAN JURNAL SEPANJANG TEMPOH PERLAKSANAAN TUGASAN.
Tugasan
Untuk tugasan yang pertama, adalah berkenaan penyediaan latar belakang persatuan atau kelab yang dipilih. Saya telah memilih untuk menyediakan   maklumat tentang kelab catur dan membuat laporan tentang aktiviti yang akan dijalankan oleh kelab catur di sekolah saya iaitu Sekolah Kebangsaan Sungai Abong. Penyediaan latar belakang dan maklumat kelab catur di sekolah saya tidaklah terlalu sukar untuk diperolehi. Ini kerana kelab catur di sekolah saya sudah lama ditubuhkan. Dengan itu saya perlu berhubung dengan guru penasihat kelab catur itu untuk mendapatkan maklumat kelab dan...

Show More


  • Submitted by: IncikFaisal1
  • on February 27, 2014
  • Category: College Admissions
  • Length: 697 words
  • Views: 17
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"T1A4". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/T1A4-587189.html>

APA Citation

T1A4. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/T1A4-587189.html