Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Sustainable Essay

  • Submitted by: raynaf
  • on June 25, 2014
  • Category: Arts and Music
  • Length: 1,740 words

Open Document

Below is an essay on "Sustainable" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

1

Енергиен преход
Какво означава енергиен преход?! Защо е толкова важен?!

Енергийния преходът ( на немски: Energiewende ) е преминаването от няколко страни до устойчиви икономики чрез енергия от възобновяеми източници , енергийна ефективност и устойчиво развитие . Крайната цел е премахването на въглищата и други невъзобновяеми енергийни източници. Възобновяемата енергия обхваща вятъра , биомасата (като газ от депа и канализационен газ ) , водноелектрическата енергия, слънчевата енергия (топлинна и фотоволтаична ) , геотермалната и океанската енергия. Тези възобновяеми източници трябва да служат като алтернатива на изкопаемите горива ( нефт, въглища , природен газ) и ядреното гориво ( уран ) . Отделните мерки често имат само ограничен ефект , така че своевременното прилагане на енергийния преход изисква множество паралелни подходи. Важна роля имат икономията на енергия и подобряването на енергийната ефективност. Пример за ефективна мярка за запазване на енергията е подобрената изолация на сградите, а пример за подобряване на енергийната ефективност е комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия . Умни електромери могат да планират потреблението на енергия през денонощието, когато електричеството е по-евтино. След такъв преходен период , с продължаващото нарастване на производство на възобновяема енергия, се очаква тя да се превърне в по-голяма част от световното

2

производство на енергия, ако не и изцяло да се премине към нея през следващите 50 години според проучване на Международната агенция по енергетика от 2011 г, като драстично да се намалят емисиите на парникови газове.

Консумация на енергия
Днес, получаваме енергия най-много от Фосилните горива, но съществуват много аргументи против тяхното използване; два от най-важните фактори са:  Използването на фосилните горива като източници на енергия води до
съответно повишаване на емисиите на вредни газове, което е една от главните причини за глобалното затопляне на планетата....

Show More


Citations

MLA Citation

"Sustainable". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Sustainable-635002.html>

APA Citation

Sustainable. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Sustainable-635002.html