Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Student Essay

Open Document

Below is an essay on "Student" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

* Inhoud

Management Samenvatting 2
Voorwoord 3
1. Inleiding 4
2. Huidige situatie 4
3. Gewenste situatie 4
4. Plan van aanpak Bibliotheek “De Lectuur” 5
5. Uitwerking Bibliotheek “De Lectuur” uit de werkelijkheid 5
6. Samenvatting:   Plan van aanpak in natuurlijke taal 6
7. Database Ontwerp 7
Populatie tabel: 7
8. Functionele Afhankelijkheden 9
9. Normalisatie proces volgens de BCNF strategie. 9
Relaties tussen entiteittypes 11
E-R Diagram Bibliotheek 12
10. Multiuser database toegang 12
Keuze database 12
Database beveiliging 12

  * Management Samenvatting
Bibliotheek “De Lectuur” doet het goed!
In 2010 groeide het aantal leden met 3,5% naar 500 en steeg het aantal uitleningen met 6,5%.

De noodzaak om te investeren en moderniseren, is eigenlijk maar om één reden: als de omgeving sneller verandert dan een organisatie, dan is die organisatie op termijn ten dode opgeschreven.

Voortgaande modernisering is een noodzaak vanwege de maatschappelijke functie die de bibliotheek vervult voor de burgers. Het bieden van toegang tot ontspanning, informatie, educatie en cultuur voor iedereen. Ofwel in de woorden van de missie van Bibliotheek “De Lectuur”: “De bibliotheek levert een actieve bijdrage aan de maatschappelijke participatie van haar klanten door het bieden van laagdrempelige toegang tot Literatuur.”
De veranderingen in de informatiesamenleving gaat bijzonder snel en is onvoorstelbaar en onvoorspelbaar. Hieronder zijn enkele aspecten nader uitgewerkt :
  * Digitalisering van boeken en de opkomst van het e-book.
  * Investeren in materialen : boeken, tijdschriften
  * Investeren in diensten online reserveren, verlengen
  * Digitaal netwerk invoeren en uitbesteden aan ICT-organisatie.
  * Bibliotheek medewerknemers volledig opleiden.

  * Voorwoord
Dit verslag is geschreven in het kader van Casus Bibibliotheek voor het vak Data-analyse en Ontwerp (DAO), als onderdeel van het tweede studiejaar van de...

Show More


Citations

MLA Citation

"Student". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Student-187247.html>

APA Citation

Student. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Student-187247.html