Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Structuralism Essay

  • Submitted by: yunusemreuzun
  • on March 18, 2012
  • Category: Psychology
  • Length: 315 words

Open Document

Below is an essay on "Structuralism" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Postyapısalcı felsefe
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Postmodernizm

Felsefe
Postmodern felsefe
Postyapısalcı felsefe
Yapısöküm
Postmodernizm
Bölümler
Postmodern müzik
Postmodern mimari
Postmodern edebiyat
Postmodern sanat
Postmodern siyaset kuramları
Postmodern ekonomi
Postmodern etik
Postmodern sosyoloji
Bağlantılar
Modernizm
Modernite
Aydınlanma Çağı
Postmodern durum
Akımlar ve Eğilimler
Yapısalcılık-sonrası teori
Post-Marksizm
Post-Feminizm
Postyapısalcı anarşizm
Küreselleşme karşıtlığı
Postmodern Kuramcılar
Jacques Derrida
Jean-François Lyotard
Jacques Lacan
Julia Kristeva
Michel Foucault
Gilles Deleuze
Jean Baudrillard
Postyapısalcı felsefe, yapısalcılık sonrası denilen dönem içinde ortaya çıkmış ve kendisini en temelde yapısalcılığı sorunsallaştırmakla temellendirmiş olan düşünce biçimi. Yapısalcılığın kendi mantıksal sonuçlarına doğru geliştilmesinin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır.
Konu başlıkları   [gizle]
1 Felsefi konum
2 Postyapısalcı felsefeciler
3 Ayrıca bakınız
4 Kaynak
Felsefi konum [değiştir]

Postyapısalcılıkta fenomenolojinin ya da varoluşçu felsefenin ya da analitik okulun etkilerini ve iç-tartışmalarını görmek mümkündür. Buna rağmen bu teorik eğilimi yapısalcılık sonrası olarak görüp adlandırmanın sebebi, temelde bu alandaki düşüncelerin esas olarak yapısalcılıgın açtığı alan içinde oluşmuş olması dolayısıyladır. Disiplinler boyutunda ise birçok disiplin buraya akmaktadir: Dilbilim, Antropoloji, Psikanaliz, Sosyoloji özellikle belirtilebilir. Yapısalcılığın oldugu gibi, bu akımın da kaynağı Fransa'daki çalışmalardır asıl ve öncelikli olarak. Ve yine yapısalcılığın doğuşunda Dil sorununun oynadığı rol gibi, postyapısalcılığın köken tartışmasında da dil meselesi, yani Dil'in yapısı sorunu vardır. Ancak, bir akım demekle birlikte, postyapısalcılığın belirli bir anlamda indirgenebileceği belirli bir yorumu ya da konumunun olmadığı da belirtilmelidir.
Postyapısalcı felsefeciler [değiştir]

Genel...

Show More


Citations

MLA Citation

"Structuralism". Anti Essays. 19 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Structuralism-187363.html>

APA Citation

Structuralism. Anti Essays. Retrieved December 19, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Structuralism-187363.html