Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Social Networking Sites Essay

  • Submitted by: jacobladub
  • on March 18, 2012
  • Category: English
  • Length: 1,862 words

Open Document

Below is an essay on "Social Networking Sites" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Final Requirement in
Filipino II

Ms. Sharon Gadaza
(Guro sa Filipino II)

Jacob P. Ladub
(Estudyante)

Isang Pag-aaral Ukolsa mga Epekto ng Social Networking sa Ating Ekonomiya

Sulating Pananaliksik Bilang Bahagi ng
Mithiin ng Guro sa Filipino IV

Diane P. Pimentel
IV-St. Margaret Mary
Mont Carmel College
Baler, Aurora

Bb. Rosalinda M. Canua(Guro sa Filipino)

 
Talaan ng Nilalaman
Approval Sheet ___________________________ i

Pasasalamat ______________________________ ii

Dedikasyon _______________________________ iii

KABANATA I

Panimula _______________________________ 1

Paglalahad ng Suliranin_________________ 2

Saklaw at Limitasyon ___________________ 3

Kahalagahan ng Pag-aaral _______________ 4

KABANATA II

Kaugnayan na Pag-aaral at Literatura__ 5-6

KABANATA III

Paraan ng Pananaliksik na Ginamit _____________ 7

KABANATA IV 

Presentasyon at Interpretasyon __________________ 8-10

KABANATA V 

Lagom, Konklusyon Rekomendasyon ___________________ 11-14

TALASALITAAN
BIBLIOGRAFI
CURRICULUM VITAE

Approval Sheet

Ang pananaliksik na ito ay pinamagatang “Isang Pag-aaral,ukol sa Epekto ng Social Networking sa Ating Ekonomiya” ayinihanda at ipinasa ni Diane P. Pimentel bilang bahagi ngkatuparan ng proyekto sa Filipino-IV.

Nirekomenda ni:

Bb. Rosalinda M. Canua
(Guro sa Filipino)

Pasasalamat
Sa lahat ng mga taong tumulong upang magkaroon ng kaganapanang gawaing ito, isang taos pusong pasasalamat. Sa aking pamilya,na aking naging inspirasyon sa paggawa ng pananaliksik na ito,sa kanilang walang sawang tulong at suportang pinansyal naibinigay upang matapos ang pangangailangan para dito. Sa mgakaibigan, na tumulong at naging gabay ko sa paggawa nito. At para sa aking guro, Bb. Rosalinda M. Canua na nakatuwangko atgabay upang magawa ang sulating pananaliksik na ito.

Dedikasyon

Ang munting gawaing ito ay buong pagmamahal kong inaalay saaking pamilya. Sa aking mga butihing magulang G. at...

Show More


Citations

MLA Citation

"Social Networking Sites". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Social-Networking-Sites-186899.html>

APA Citation

Social Networking Sites. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Social-Networking-Sites-186899.html