Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Sastera Essay

  • Submitted by: aunieasmida
  • on August 28, 2013
  • Category: History
  • Length: 1,131 words

Open Document

Below is an essay on "Sastera" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Definisi jenis/unsur/gaya bahasa

Asonansi:
Pengulangan bunyi vokal yang sama secara berturutan dalam
satu baris puisi
Contoh: Kutahu itu suatu penipuan ( pengulangan vokal u )

Aliterasi:
Pengulangan bunyi konsonan yang sama secara berturutan
dalam satu baris puisi
Contoh: Sekali-kali aku bukan insan penakut ( pengulangan konsonan k )

Anafora:
Pengulangan perkataan yang sama di awal baris secara berturut
Contoh: Ada kuat tidak buat
Ada masa tiada kuasa

Alusi:
Sejenis gaya bahasa perbandingan yang merujuk kepada sesuatu
peristiwa atau tokoh besar.
Contoh: Kehebatan Abu Bakar
Kemusnahan perang

Ambiguiti:
Sejenis gaya bahasa yang mempunyai pengertian/tafsiran yang lebih
daripada satu makna/maksud.
Contoh: Pasang
Mereka

Aforisma:
Kata-kata pujangga/kata-kata hikmat
Contoh: Patah tumbuh hilang berganti
Berpantang maut sebelum ajal

Apakop:
Sejenis gaya bahasa/ayat yang menggunakan kata nafi di awal ayat.
Contoh: Bukan duit yang diutamakan.
Tidak bercakap dengan orang ramai.

Sinkof:
Perkataan yang disingkatkan
Contoh: ku/mu/kau/tapi/dah/dll.

Kata ganda/penggandaan kata
Contoh: guru-guru/murid-murid/tolong-menolong/dll

Metafora:
Bahasa perbandingan secara tidak langsung yang menggunakan
satu kata konkrit dan satu kata abstrak.
Contoh: Madu ilmu/sungai maut/dahan bahagia/telaga cinta/bunga damai/dll.

Personifikasi:
Bahasa perbandingan yang memberikan sifat manusia/binatang kepada
benda/objek/suasana mati.
Contoh: Daun melambai/ombak berlari/malam yang sepi/dll.

Hiperbola:
Bahasa perbandingan yang membawa maksud keterlaluan/melampau/
berlebih-lebihan.
Contoh: Sejuta jarum halus/tinggi melangit/luas melaut/dll.

Bahasa perbandingan langsung:
Sejenis gaya/unsur bahasa yang menggunakan kata kopula/penegas
dalam ayat.
Contoh: Kau adalah ibu pertiwiku/ Malaysia ialah tanah airku/dll.

Bahasa klasik/lama:
Contoh: Hatta/sahibul hikayat/syahdan/maka/riwayat/arakian/dll.

Bahasa istana:
Contoh:...

Show More


  • Submitted by: aunieasmida
  • on August 28, 2013
  • Category: History
  • Length: 1,131 words
  • Views: 22
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Sastera". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Sastera-506624.html>

APA Citation

Sastera. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Sastera-506624.html