Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Retorik Essay

  • Submitted by: miski
  • on March 19, 2012
  • Category: History
  • Length: 1,924 words

Open Document

Below is an essay on "Retorik" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Klassisk retorik – historia och uppbyggnad av tal

Retorik handlar om att övertyga. Trots att retoriken är flera tusen år gammal gäller de retoriska reglerna lika mycket i dag.
Kort retorisk historia
Behovet av retorik uppkom i det demokratiska Grekland, där varje man skulle föra sin egen talan och övertyga andra om sin ståndpunkt. Det talade ordet vägde då mycket tyngre än det skrivna ordet.
Aristoteles (300-talet f.Kr.) var den som strukturerade och skrev ner det vi i dag kallar den klassiska retoriken. Andra kända retoriker är Cicero, Lysias, Quintilianus, Demosthenes, Gorgias, Isokrates och Vossius.
Den klassiska talprocessen
Nedan följer den klassiska uppbyggnaden av ett tal. Trots att strukturen funnits i flera tusen år (vissa skillnader i namngivningen av delarna) lämpar den sig för de flesta tal även i dag.
  1. Inventio – insamlande av material/stoff.
  2. Dispositio – dispositionen:
      1. Exordium – inledningen.
      2. Narratio – berättelsen.
      3. Probatio – argumentation, bevis och tesen.
      4. Refutatio – motargumentationen.
      5. Peroratio – avslutningen.
  3. Elocutio – skapandet av texten.
  4. Memoria – memorerande av manus eller stödord.
  5. Actio – framförandet.
Konsten att övertyga: etos, logos, patos
Enligt Aristoteles innehåller det goda talet etos, logos och patos:
  * Etos – skapa förtroende; publiken ska lita på dig.
  * Logos – fakta och logik som talar till publikens förnuft.
  * Patos – skapa känslomässiga reaktioner hos publiken.

Berättelsen – redogör för all fakta

Berättelsen ska innehålla fakta och vara fri från obehagligheter. Rykten bör undvikas. Du kan avrunda genom att hänvisa till någon icke-närvarande.
Kronologisk ordning
Enligt den klassiska retoriken ska du i detta skede berätta vad som har lett fram till dagens situation. Ta det gärna i kronologisk ordning i form av en berättelse.
Håll dig till hård fakta
Din berättelse ska vara byggd på solid fakta som rimligen inte kan...

Show More


  • Submitted by: miski
  • on March 19, 2012
  • Category: History
  • Length: 1,924 words
  • Views: 26
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Retorik". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Retorik-187674.html>

APA Citation

Retorik. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Retorik-187674.html