Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Orasul Viitorului Essay

  • Submitted by: andreeaclaudiu
  • on March 18, 2012
  • Category: Social Issues
  • Length: 542 words

Open Document

Below is an essay on "Orasul Viitorului" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

In viitor casele =i blocurile vor avea alt design, vor fi suspendate, iar ma=inile vor zbura =i nu vor mai avea ro\i. Ma=inile nu vor mai polua aerul.
Ora=ele vor fi mari, dar din p[cate nu prea vor mai exista lacuri =i p[duri. Ora=ele vor fi dotate cu aparate care ]mprosp[teaz[ aerul. Vor fi ora=e-sta\iuni unde vor fi p[duri, izvoare =i lacuri. Anotimpurile se vor deosebi foarte pu\in unele de altele.
Securitatea oamenilor va reprezenta totul pentru viitor. Casele vor fi prev[zute cu un “panou al securit[\ii”, care verific[: retina, amprenta =i timbrul vocii. Dac[ vine cineva =i nu este ]nregistrat ]n baza de date, computerul va anun\a singur poli\ia.
Dup[ verificare, casa ]\i va ura “bun venit”. Casa va fi de fapt un computer gigantic. Va fi deajuns s[ spui ce vrei, iar casa ]\i va oferii totul. Dac[ ai sc[pat ceva pe jos, casa va cur[\a cu ajutorul unei podele care absoarbe.
Dac[ \i-e greu s[ te treze=ti diminea\a, programezi casa cum s[ te trezeasc[ =i la ce or[. Pentru distrac\ii vor exista robo\ei simpatici =i glume\i.
Poli\i=tii viitorului nu vor mai fi oameni, ci robo\i incoruptibili. De asemenea avoca\ii =i judec[torii vor fi robo\i. Pedepsele vor fi foarte aspre indiferent de infrac\iune, pentru a putea st[p`ni popula\ia.
Medicii vor exersa ore ]n =ir pentru a face o opera\ie adev[rat[, cu ajutorul unei m[nu=i virtuale.
Cercet[torii vor decoperii planete propice vie\ii omene=ti. Nu va mai fi nimic deosebit s[ ]nt`lne=ti fiin\e mici =i verzi sau ]nalte =i albastre. Se vor face concedii interplanetare. Din cauza timpului de zbor foarte lung, oamenii nu vor mai sta pe scaune, ci ]n a=a zise “camere de dormit”, ]n care vor fi adormi\i cu ajutorul unui sedativ u=or.
}n =coli, profesorii vor fi robo\i, iar fiecare copil va avea un computer care va scrie dup[ dictare.
Vor exista ]n continuare baruri, restaurante, dar nu se vor consuma b[uturi alcoolice =i nici nu se va fuma, acestea fiind interzise prin lege, deoarece d[uneaz[ grav...

Show More


  • Submitted by: andreeaclaudiu
  • on March 18, 2012
  • Category: Social Issues
  • Length: 542 words
  • Views: 14
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Orasul Viitorului". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Orasul-Viitorului-186993.html>

APA Citation

Orasul Viitorului. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Orasul-Viitorului-186993.html