Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Mystiek Essay

  • Submitted by: disulipidani
  • on March 19, 2012
  • Category: Social Issues
  • Length: 335 words

Open Document

Below is an essay on "Mystiek" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

MYSTIEK: HADEWYCH
INLEIDING
Om te beginnen is er eigenlijk weinig zekerheid rond de persoon Hadewych. Het is zelfs zo dat er geen enkel historisch document te vinden is over Hadewych dat geschreven werd door buitenstaanders. Al onze informatie die we   hebben over haar is afkomstig uit haar eigen kring. Men weet dat ze in de 13e eeuw leefde, maar niet meer dan dat. Hetzelfde kan ook gezegd worden over haar woonplaats; men weet dat ze afkomstig was uit Brabant, maar ook niet meer dan dat. Hetgeen dat voor ons belangrijk is, is dat Hadewych in drie zaken schitterde: als begijn, als schrijfster en als mystica. Voordat we hierin dieper op in gaan, moeten we eerste twee belangrijke kantelingen onderzoeken.

GODSDIENSTIGE REVOLUTIE
In de 12e eeuw gebeurde er iets opmerkelijks in Noordwest-Frankrijk, er ontstond namelijk een beweging geleid door enkele in mysterie gehulde priesters die ijverden voor een terugkeer naar de soberheid en solidariteit van de eerste christenen. Ze bekritiseerden de wereldlijke levensstijl van de clerus en waren van mening dat de kerkelijke structuur niet nodig was om te leven als een goede christen. De belangrijkste factor voor ons in deze revolutie is dat vrouwen belangrijker werden dan mannen en dit is van enorm belang voor het ontstaan van de begijnen. De oorspronkelijke begijn was een vrije vrouw die niet bereid was om te trouwen of in het klooster te treden. Later ging dit veranderen en zou de kerk begijnhoven bouwen om te begijnen samen te houden.

PROFANE REVOLUTIE
Even opmerkelijk als de godsdienstige revolutie was de profane revolutie die plaatsvond in de 12e eeuw. In Aquitanië is er een doordeweekse troubadour aan het hof van de koning die   een gedicht dicht over zijn liefde voor een vrouw. Niets baanbrekend ware het niet dat de vrouw in zijn gedicht hoger staat dan de man. Hij zingt over een liefde die niet in teken staat van bevrediging maar verlangen. Hij zegt namelijk dat liefde er is om te beminnen, kortom de hoofse liefde...

Show More


  • Submitted by: disulipidani
  • on March 19, 2012
  • Category: Social Issues
  • Length: 335 words
  • Views: 16
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Mystiek". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Mystiek-187850.html>

APA Citation

Mystiek. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Mystiek-187850.html