Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Miss Essay

  • Submitted by: astridostergaard
  • on September 1, 2013
  • Category: College Admissions
  • Length: 755 words

Open Document

Below is an essay on "Miss" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

v. Christian Lund

  1. og 2. lektion: Tyskland i mellemkrigstiden
                            Overblik, s. 148-152
                            Priisholm, s. 39-46

Nazismen overtager religionen.
Der er altså ikke tale om sekularisme.
Det som Priisholm ville sige præger Mellemkrigstiden er rivaliseringen mellem den nye demokratiske styreform og den fascistiske styreform. De nye demokratier der skabes viser sig at blive udfordret af fascismen. Fascismen er i udgangspunktet antidemokratisk. I stedet har den føredyrkelsen – etpartissystem. Derfor er det fascistiske system totalitært.

Det er først i Italien at facismen slår igennem. Det er ikke Hitler der har grundlagt fascismen eller nazismen. I første omgang er Hitler faktisk loyal overfor Weimarrepublikken, men meldte sig senere ind i det nazistiske parti.

Fascismen i Italien var netop en reaktion på den revolutionære socialisme.
Priisholm forklarer, at der efter 1. verdenskrig var en meget dårlig stemning i Italien, da de også var blandt taberne i Versaillestraktaten. Der udbryder revolutioner. Fascister er i Italien en reaktion på socialisme. Derfor er det de borgerlige og soldater, der hovedsageligt er optaget af fascismen og derfor er en slags modsvar til socialismen.

Fascismen kan defineres i 10 punkter. Det fascistiske system = totalitært system.
  1. Staten over individet. Staten er primær i forhold til individet.
  2. Føredyrkelse. Føreren har uindskrænket magt. Føreren er enefortolker af statens interesser
  3. Det ene parti er førerens loyale redskab
  4. Statsdarwinisme: krig er idealet. Krig er målet i sig selv, da staten her kan bevise ved en sejr, at den bestemmer over det enkelte individ og derved at føredyrkelsen er det bedste for samfundet. Statsdarwinisme: survival of the fittest. Staten vinder altid over individet.
  5. Staten opfattes som en levende organisme. Organisk statsopfattelse.
Korpuratistisk statsopfattelse (opfatter staten som en organisme, da de...

Show More


Citations

MLA Citation

"Miss". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Miss-507486.html>

APA Citation

Miss. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Miss-507486.html