Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Managementul Eticii Essay

  • Submitted by: Ana1987
  • on June 20, 2014
  • Category: Psychology
  • Length: 169,362 words

Open Document

Below is an essay on "Managementul Eticii" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Valentin Mureşan

Managementul eticii în organizaţii

- ediţia a II-a -

1

„Există oare o procedură de decizie întemeiată care să fie suficient de puternică pentru a determina maniera în care trebuie adjudecate interesele competitive şi aceea în care, în cazuri de conflict, trebuie să dăm prioritate unei preferinţe în raport cu alta? Şi mai departe, poate fi stabilită oare existenţa acestei proceduri, precum şi caracterul ei întemeiat, prin mijloace raţionale de cercetare?” (J. Rawls, 1951)

2

Cuprins
I. Cuvânt înainte INTRODUCERE 1. Etica aplicată astăzi 1.1.Originile şi sensurile eticii aplicate 1.2.Partizanii teoriilor etice 1.3.Cum adoptăm o teorie etică? 1.4.Adversarii teoriilor etice 1.5.O propunere de armistiţiu 2. Managementul eticii în organizaţii 2.1. Managementul eticii, etica managementului şi etica organizaţională. 2.2. Evoluţia şi tipologia managementului eticii. 2.3. Ce înseamnă o „organizaţie morală”? 2.4. Tipologia proceselor de evaluare etică (analize de filosofie morală, audit etic, metode de decizie etică). 2.5. Situaţia managementului etic în România II. INSTRUMENTELE 3. Consiliile şi comitetele de etică 3.1. Structura şi funcţiile consiliilor de etică din diferite ţări. 3.2. Cum ar trebui organizate comitetele de etică. 3.3. Serviciile de consultanţă morală. 3.4. Exemple americane. 3.5. Comitetele de etică şi modificarea codurilor morale. 4. Trainingul etic 4.1. Obiectivele trainingului etic. 4.2. Forme de training etic. 5. Codurile de etică 5.1. Ce este un cod de etică? 5.2. Ce caracteristici definitorii are o regulă morală? 5.3. Principiile de bază ale codurilor etice 5.4. Tipuri de coduri etice 5.5. Cum să construim un cod etic?

3

5.6. Câteva exemple de principii morale şi de reguli specifice subordonate. 5.7. Implementarea codurilor etice 6. Metode de decizie etică 6.1.Metoda utilitaristă binivelară a lui R. M. Hare 6.1.1. La ce ne folosesc metodele de decizie etică? 6.1.2. Prezentarea metodei utilitarist binivelare...

Show More


Citations

MLA Citation

"Managementul Eticii". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Managementul-Eticii-633763.html>

APA Citation

Managementul Eticii. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Managementul-Eticii-633763.html