Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Management Essay

Open Document

Below is an essay on "Management" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ISI KANDUNGAN

BIL | PERKARA | M/S |
1 | Latar belakang Maybank       1.1 HQ | 1 |
2 | Ahli jawatankuasa “Boards of Committe” | 2 |
3 | Struktur Koperasi | 3 |
4 | Struktur Organisasi | 4 |
5 | 5.1   Misi, Visi, Matlamat dan Objektif           Cawangan5.2   Carta Organisasi Cawangan5.3   Jumlah Staff5.4   Bahagian dalam cawangan5.5   Bahagian yang penting5.6   Etika pekerja5.7   Kecuaian dan penyelewenagan5.8   Tindakan yang diambil5.9   Cara pengurusan5.10 Analisa SWOT oleh pihak bank5.11 Analisa SWOT oleh kumpulan | 57101113141516 |
6 | Kesimpulan | 17 |
7 | Rujukan | 18 |
8 | Lampiran8.1 Biodata Pengurus Cawangan8.2 Soalan8.3 Gambar | 192022 |

LATAR BELAKANG MAYBANK
      1.1 HQ

Malayan Banking Berhad atau Maybank ditubuhkan di Malaysia pada tarikh 31 Mei 1960 dan mula beroperasi pada tarikh 12 September 1960. Pada tarikh 17 Februari 1962, Maybank disenaraikan di   Bursa Saham (Bursa Malaysia) dan juga merupakan syarikat paling teratas dalam Bursa Saham.

Maybank juga merupakan bank terbesar dan kumpulan kewangan di Malaysia dengan operasi perbankan yang signifikan di Singapura, Indonesia dan Filipina. Bank juga mempunyai kepentingan besar dalam perbankan Islam melalui Maybank Berhad Islam dan insurans melalui anak Etiqa syarikat. Maybank merupakan bank terbesar di Malaysia dengan 384 cawangan domestik sahaja dan 90 pejabat cawangan antarabangsa dan pejabat. Maybank adalah antara 2 syarikat teratas terbesar di Bursa Malaysia, Bursa Malaysia, dengan modal pasaran lebih dari RM53 bilion pada akhir Ogos 2010.

ListenRead phonetically
AHLIJAWATANKUASA
“BOARD OF COMMITTESS”
2.1 HQ

Dewan juga telah membentuk pelbagai ELCs dibahagikan kepada   beberapa bidang kuasa untuk membantu Dewan Jawatankuasa relevan dan dalam operasi bank.

Kunci bagi ELCs merupakan yang sebahagian besar dipimpin oleh Presiden & CEO dari Bank adalah sebagai berikut: -
• Jawatankuasa Pengurusan Kumpulan
• Jawatankuasa Kredit Pengurusan Kumpulan
•...

Show More


Citations

MLA Citation

"Management". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Management-186711.html>

APA Citation

Management. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Management-186711.html