Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Koko Essay

  • Submitted by: alif45
  • on September 2, 2013
  • Category: Arts and Music
  • Length: 1,433 words

Open Document

Below is an essay on "Koko" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

PENGHARGAAN

    Saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada yang telah banyak membantu saya dalam menyiapkan kerja kursus ini . Antaranya :

  1. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada En. Zahidi B. Abd Ghani kerana telah memberikan kebenaran kepada saya untuk menjalankan kerja kursus ini .

  2. Selain itu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada En.Nasir B. Ibarahim iaiyu guru geografi saya kerana telah banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan .

  3. Seterusnya saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ibu bapa saya kerana telah banyak memberi sokongan dan dorongan untuk saya menyiapkan kerja kursus ini .

  4. Akhir sekali , saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kawan-kawan saya yang telah bekerjasama dengan saya dalam menyiapkan kerja kursus ini.

PENDAHULUAN

  1) Saya telah memilih untuk membuat tajuk kajian tentang perniagaan runcit iaitu pasar minggu yang  diadakan  pada setiap hari Jumaat   di Taman   Bandar   baru Putra.

  2)  Saya pilih tajuk ini kerana kawasan   kajian   ini   berdekatan   dengan   kawasan   perumahan   saya. Jaraknya kira 500 meter dari rumah saya .

  3) Masa yang diberikan untuk menjalankan kerja kursus ini ialah bermula bulan dari bulan Febuari sehingga bulan Mac , kira-kira satu bulan .

OBJEKTIF KAJIAN

Obejektif   bagi   kajian   ini   ialah   :-

  1) Mendefinisikan konsep dan jenis perniagaan runcit di pasar minggu pekan Parit Sulong.

  2) Menghuraikan dan menjelaskan kepentingan perniagaan runcit di pekan Parit Sulong.

  3) Menghuraikan dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit  di pekan Parit Sulong.

  4) Menghuraikan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong.

  5) Mencadangkan langkah untuk mengurangkan kesan kesan negatif perniagaan runcit di pekan Parit Sulong.

  6) Memupuk nilai mencintai alam sekitar...

Show More


Citations

MLA Citation

"Koko". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Koko-507851.html>

APA Citation

Koko. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Koko-507851.html