Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Jak Na Seminární Práci Vstřikovací Forma Essay

Open Document

Below is an essay on "Jak Na Seminární Práci Vstřikovací Forma" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Postup – Jak na seminární práci Vstřikovací forma
Úkolem tohoto postupu je doplnit informace získané na přednáškách a cvičeních v předmětu Konstrukce forem a napomoci při tvorbě zadaných seminárních prací. Jedná se pouze o jednu z učebních podpor, která obsahuje pouze vybrané informace z problematiky konstrukce forem.
Vstřikovací forma je nástroj pro zpracování polymerních materiálů technologií vstřikování. Její obtížnost se odvíjí od tvarové složitosti výrobku a násobnosti. Vstřikovací formy jsou v podstatě jako dětské stavebnice, ale v tomto případě určené dospělým. Základem každé vstřikovací formy je rám vstřikovací formy. Od jeho koncepce se odvíjí celá koncepce vstřikovací formy. Dalšími částmi jsou:  tvarové části forem, tzv. tvarové dutiny;  vtokové, temperační a vyhazovací systémy;  vodicí, středicí, upevňovací a manipulační součásti;  ostatní speciální zařízení a součásti, např. pneumatické a hydraulické systémy, boční posuvové čelisti, vytáčecí mechanismy aj.

Obsah
Zadání vstřikovací formy (vzor zadání) .................................................................................................... 2 Způsob zpracování seminární práce ........................................................................................................ 3 Řez vstřikovací formou ............................................................................................................................ 3 Skica vstřikovací formy .................................................................................................................... 4 Řez(y) vstřikovací formou ................................................................................................................ 4 Pozice............................................................................................................................................... 5 Kusovník...

Show More


Citations

MLA Citation

"Jak Na Seminární Práci Vstřikovací Forma". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Jak-Na-Seminarni-Praci-Vstrikovaci-Forma-186472.html>

APA Citation

Jak Na Seminární Práci Vstřikovací Forma. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Jak-Na-Seminarni-Praci-Vstrikovaci-Forma-186472.html