Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Insurance Essay

Open Document

Below is an essay on "Insurance" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Олон   улсын даатгалын үүсэл хөгжил, ойлголт,

Даатгалын эрх зүй

        Даатгал гэдэг үг нь “Страх “ буюу айдас түгшүүр гэсэн   үгнээс   гаралтай. Даатгал нь нийгмийн харилцааны эртний хэлбэрүүдийн нэг юм.   Даатгалын хамгийн анхны оролдлогууд   нь дээр үеэс хийгдэж ирсэн ихэнхдээ хөлөг онгоцоор бараа   тээвэрлэхэд гарч болох гэнэтийн ослыг гарз хохирол багатай туулах зорилготой байсан.

        МЭӨ- 3000   нь   жилийн   тэртээ   Вавилончууд далайн тээвэрийн зээлийн системийг золгүй явдлын улмаас бизнесийн алдагдалд орвол зээл төлөгдөхгүй байхаар даатгалын хэлбэр хөгжиж байсан. Римийн хаанчлалын   үед иргэдийн сайн дурын үндсэн дээр холбоо байгуулан ажиллаж байсан ба түүний гол зорилго нь тодорхой хэмжээний татвар хураажыг холбоонд тогтмол нэг хугацаанд төлж хэрвээ үхэл зовлон тохиолдвол туханй холбооны гишүүдийн ар гэр, өв залгамжлагчдад мөнгөн тусламж үзүүлэх, оршуулгын зардлыг гаргадаг байсан.

        Даатгалын хөгжлийн дараагийн үе нь дундад зууны үед хамаардаг. 11- рзууны үед далайн худалдааны хөлөг онгоцны эзэд далайн худалдааны хөлөг онгоцны сүйрлээс гарсан хохирлыг тодорхой хэмжээгээр нөхөх   зорилго бүхий гэрээ хэлэлцээрийг байгуулж байв. 12 зуунд Исландад хэсэг бүлэг хүмүүс гал болон малд учрах сүйрэлээс урьдчан сэргийлэх гарсан хохирлыг багасгах зорилго бүхий даатгалын холбоог байгуулсан. 12 зууны үед мөн газрын дундад тэнгис орчмим, Энэтхэгийн зарим нутгуудад тариачид хамтын үрийн санг байгуулж байсан.   Мөн будаа гурил цуглуулах замаар биет хэлбэрийн даатгалын санг байгуулсан.   Таваар мөнгөний харилцаа боловсронгуй болохын хэрээр биет таваарын хэлбэртэй байсан даатгалын сан мөнгөн хэлбэртэй болсон.

        Эртний Грект нас барагсдаа оршуулдаг дундын сангийн хөрөнгө бий болгосон. Хамгийн анхны далайн тээвэрлэлтийн бодлогыг Санта Клора хөлөг онгоцоор Генуягаас Мажорка хүрэх ачаа тээвэрлэлтэд зориулж 1347 онд гаргасан.тэр нь нилээд удаан хэрэглэгдсэн мэдээ бий. Уг баримт бичигт хэрэв ачаа бараа хүргэгдэн ирсэн тохиолдолд төлөх ёстой даатгалын мөнгийг...

Show More


Citations

MLA Citation

"Insurance". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Insurance-599149.html>

APA Citation

Insurance. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Insurance-599149.html