Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Infomation Essay

  • Submitted by: ptbd123456
  • on September 4, 2013
  • Category: Social Issues
  • Length: 608 words

Open Document

Below is an essay on "Infomation" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Globalosasi
Pendahuluan
·Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan geografi sesebuah negara..
·Pelbagai maklumat yang disalurkan menerusi pelbagai perantaraan media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber.
·Perkembangan ini memungkinkan perhubungan di antara sesebuah negara dengan negara yang lain dan perhubungan sesama manusia dapat dilakukan dalam tempoh yang singkat.

Kesan-kesan Globalisasi
· Memajukan ekonomi negara
  ~ Peniaga boleh meluaskan pasaran barangan dan perkhidmatan ke seluruh dunia.
  ~ Peniaga boleh menghubungi seluruh dunia dengan sidang video, Internet dan e-mail. E-dagang dan e-banking juga dapat dijalankan.
  ~ Peniaga dan pengguna menjual dan membeli barangan melalui internet. 
  ~ Hal ini akan menarik negara kaya melabur di negara sedang membangun untuk memajukan negara


· Pemindahan teknologi ke negara kita akan bertambah pesat
  ~ Pelabur asing dengan mudah membawa teknologi baru ke negara lain
  ~ Syarikat Microsoft, IBM, Acer serta Intel dapat melabur di MSC dan pelaburannya dari segi modal, pekerjaan, latihan tenaga pakar.
  ~ Rakyat yang turut terlibat akan menjadi mahir selepas dilatih
  ~ akan mampu mencipta teknologi R&D sendiri seterusnya membolehkan pertukaran idea, ilmu dan maklumat yang berguna dengan cekap dan berkesan.


· Kerjasama dan persefahaman sejagat dapat diwujudkan
  ~ Kita boleh berhubung dan berinteraksi dengan seluruh dunia boleh bertukar pengetahuan, pengalaman dan budaya masing masing.
  ~ Malaysia telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan semua negara dan berinteraksi antara satu sama lain.
  ~ Dengan ini salah faham dapat dikurangkan dan hubungan erat dapat dijalin
  ~ Kita boleh membantu Negara apabila berada dalam kecemasan. Jadi, persefahaman sejagat yang lebih erat dapat dicapai. 


· Pencemaran budaya berlaku
  ~ Telekomunikasi begitu canggih...

Show More


Citations

MLA Citation

"Infomation". Anti Essays. 13 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Infomation-508507.html>

APA Citation

Infomation. Anti Essays. Retrieved December 13, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Infomation-508507.html