Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

How to Face a Fear Essay

  • Submitted by: AnaCejovic
  • on June 20, 2014
  • Category: Psychology
  • Length: 4,999 words

Open Document

Below is an essay on "How to Face a Fear" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

UNIVERZITET U BEOGRADU
FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA
SEMINARSKI RAD
Predmet: Psihologija
Tema: Strah i kako protiv njega
Mentor: Student:
Ivana Tralalala Ana Čejović 20/10/M
Beograd, decembar 2010.

SADRŽAJ
  1. Uvod 3
      2.1. Vrste emocija 3
  2. Strahovi 3
      3.2. Strah 3
      3.3. Panika 3
      3.4. Užas 4
      3.5. Strepnja 4
  3. Svrha straha 4
  4. Simpatički i parasimpatički strah 5
  5. Nervne putanje straha 5
  6. Racionalan i iracionalan strah 6
  7. Adaptivno, pseudoadaptivno i kriptoadaptivno ponašanje 6
  8. Klasifikacija straha u odnosu na objekat 7
      9.6. Spoljašnji izvor staha 7
      9.7. Unutrašnji izvori straha 7
  9. Socijalni strahovi 7
      10.8. Separacioni strah ili strah od odvajanja 8
      10.9. Strah od odbacivanja 8
      10.10. Strah od zlobnih ljudi 8
  10. Traumatski i simbolički strah 9
      11.11. Traumatske i simboličke fobije 9
  11. Suzbijanje straha 9
  12. Kako protiv straha? 10
  13. Zaključak 10
  14. Literatura 12UVOD
Vrste emocija
Koliko puta vam se dogodilo da jednostavno ne znate šta ćete učiniti koliko ste ljuti, ili ste dobili kritiku od pretpostavljenog koja vas je dovela do suza...? Ljudi različito reaguju u različitim situacijama, što je ohrabrujuće jer na taj način učimo jedni od drugih. Takođe svako od nas ne vlada emocijama na isti način. Emocije su kompleksan skup koji nam oblikuje emocionalnu sferu života i njihova najjednostavnija podela bi bila na pozitivne i na negativne emocije.
Dve najčešće pozitivne emocije su radost i ljubav. Radost doprinosi našem organizmu dajući mu elan i pokretačku snagu, može da bude izazvana događajem koji se upravo desio ili sećanjem na neki događaj iz prošlosti. Radost je jaka emocija koja, obično, kratko traje. Ljubav ima duže trajanje i pod ljubavlju se smatraju emocije koje odražavaju pozitivno emotivno stanje u...

Show More


Citations

MLA Citation

"How to Face a Fear". Anti Essays. 18 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/How-To-Face-A-Fear-633851.html>

APA Citation

How to Face a Fear. Anti Essays. Retrieved December 18, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/How-To-Face-A-Fear-633851.html