Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Histrory Essay

  • Submitted by: kksam91
  • on March 19, 2012
  • Category: History
  • Length: 3,787 words

Open Document

Below is an essay on "Histrory" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

1-İçinde bitmek bilmeyen anlama, araştırma bulma yeni bir şeyler ortaya koyma ateşi taşıyan kişi, takvim yaşı ne olursa olsun bilim gencidir. Bulduğunun üstüne yatan araştırma tutkusunu ve heyecanını yitirtmiş alışkanlıklarının tembelliği içinde sürekli kendini tekrar eden kişi ise bilim ihtiyarıdır.
Buna göre bilim genci olabilmenin temel koşulu aşağıdakilerden hangisidir
  A-Sürekli olarak öğrenme ve yaratma çabası içinde olma
  B-Aynı anda çok değişik konuları ele alma
  C-Toplumu gereksinim duyduğu konulara öncelik verme
  D-En yeni bulguları savunma
  E-Araştırılması güç konuları ele almak

2-Aşağıdaki sorulardan hangisi, felsefeciden çok bilim adamını ilgilendirir?
  A-Mutluluk, erdem ve vicdan nedir?
  B-Olgular arasında nasıl bir neden sonuç ilişkisi vardır?
  C-İnsan bilgisinin olanak ve sınırları nelerdir?
  D-İnsan her şeyi doğru olarak bilebilir mi?
  E-İnsan hayatının amacı nedir?

3-Kant ‘’ Felsefe değil felsefe yapmak öğrenilir’’ sözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?
  A-Düşünce birikimlerini öğrenmenin
  B-Felsefi görüşleri karşılaştırmanın
  C-Bilinen kuramları incelemenin
  D-Düşünme yolunu öğrenmenin
  E-Felsefi görüşlerin özünü öğrenmenin

4-‘’Zekâ ancak madde dünyasını bilebilir. O dinamik hayatı kavrayamaz ve felsefe yapmaya yaramaz. İçgüdüyü söyletebilseydik. Hayatın bütün sırlarını çözebilirdik’’
Bu paragraf aşağıdaki görüşlerden hangisinin özetini verir?
  A-Sezgicilik
  B-Eleştiricilik
  C-Yararcılık
  D-Duyumculuk
  E-Deneycilik

5-Platon’a göre ağaç idesi ‘’ Şu ağaç ‘’ tan çiçek idesi ‘Şu çiçek’’ten daha fazla bir şeyi ifade eder. Çünkü ikinciler varlıklarını birincilerden almıştır. Bu nedenle onların varlıkları ödünç alınmış varlıklardır.’’Şu ağaç ‘’ ‘’ Şu çiçek’’ unutulur yok olur ama ağaç ve çiçek idesi yok olmaz.
Buna göre, Platon’un varlık düşüncesini aşağıdakilerden hangisi en iyi özetler?
A-Varlığın başlangıcı ve sonu yoktur.
B-Her varlıkla ilgili bir idea vardır...

Show More


  • Submitted by: kksam91
  • on March 19, 2012
  • Category: History
  • Length: 3,787 words
  • Views: 47
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Histrory". Anti Essays. 17 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Histrory-187605.html>

APA Citation

Histrory. Anti Essays. Retrieved December 17, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Histrory-187605.html