Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Higg`S Bozon Essay

Open Document

Below is an essay on "Higg`S Bozon" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Bozon Higgsa


Podczas eksperymentów przeprowadzanych w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC), zaobserwowano materię, która prawdopodobnie powstała zaraz po Wielkim Wybuchu. Analiza wyników  pomiarów pozwoli pogłębić nasze zrozumienie pierwotnego wszechświata. 

Najnowsze dane eksperymentalne zostaną zaprezentowane na tegorocznej konferencji Quark Mater. Nowe obserwacje oparte są głównie na danych ze zderzeń jonów ołowiu zebranych w ciągu czterech tygodni w 2011 roku. 

Bezpośrednio po Wielkim Wybuchu, kwarki i gluony – podstawowe składniki budowy materii – nie były uwięzione w cząstkach, takich jak proton czy neutron, jak to ma miejsce obecnie. Poruszały się swobodnie tworząc tzw. „plazmę kwarkowo-gluonową”. 

Zderzenia jonów ołowiu w LHC, najpotężniejszym na świecie akceleratorze cząstek, wytwarzają na niezmiernie krótki moment warunki podobne do tych panujących we wczesnym wszechświecie - stan plazmy, który udało się odtworzyć, składał się z najgęściejszej i najgorętszej materii, jaką kiedykolwiek badano w warunkach laboratoryjnych. Była ona 100 000 razy cieplejsza niż wnętrze Słońca i gęściejsza niż gwiazda neutronowa. 

- Celem działania LHC i działających na nim detektorów jest odpowiedź na kluczowe pytania fundamentalnej fizyki. Poza dalszym badaniem niedawno odkrytej cząstki, być może bozonu Higgsa, fizycy studiują wiele innych ważnych zjawisk w zderzeniach proton-proton oraz ołów-ołów. Fizyka ciężkich jonów jest kluczowa dla zrozumienia własności materii pierwotnego wszechświata - powiedział Rolf Heuer, dyrektor naczelny ośrodka CERN. 

Ważny fragment badań prowadzonych w ośrodku CERN skupia się na tzw. „cząstkach powabnych”, które zawierają kwark powabny lub jego antycząstkę. Kwarki powabne, 100 razy cięższe od kwarków dolnych i górnych tworzących zwykłą materię, zostają znacznie spowolnione w trakcie przedzierania się przez plazmę kwarkowo-gluonową, dając wyjątkową możliwość badania jej własności. Podczas eksperymentów zaobserwowano również...

Show More


Citations

MLA Citation

"Higg`S Bozon". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Higg-s-Bozon-634991.html>

APA Citation

Higg`S Bozon. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Higg-s-Bozon-634991.html