Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Fiat Case Essay

Open Document

Below is an essay on "Fiat Case" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

1.1 | De hoofdvariabelen die bij hebben gedragen aan het design van de organisationele structuur van FIAT Automobiles (in 2002)

Binnen de casusomschrijving van FIAT kunnen twee hoofdvariabelen onderscheiden worden welke bij hebben gedragen aan de uiteindelijke organisationele structuur van FIAT Automobiles in 2002. Hier wordt gedoeld op de Omgeving waaraan de organisatie onderhevig is, evenals de Doelen die de organisatie zichzelf binnen deze omgeving gesteld heeft. Deze twee factoren tezamen werken samen als een lemniscaat; het een is onder invloed van het ander en andersom. Het uiteindelijke ontwerp van de structuur is hier (normaliter) een resultante van.

De huidige focus van FIAT Automobiles, kan middels de casusomschrijving, worden samengevat en weergegeven in een puntsgewijs overzicht. Deze is nodig als startpunt om te begrijpen hoe de Omgeving en de Doelen zich verhouden tot de uiteindelijke organisationele structuur.
  * Weinig investeringen waardoor er weinig nieuwe modellen op de markt komen;
  * Weinig vernieuwend aanbod;
  * Economies of Scale (onder andere met General Motors voor de Platforms);
  * Met agressieve verkoop hopen op bloei (deze verkoop komt voort uit de agressieve concurrentie);
  * Standaardisatie;
  * Lagere Prijzen, Lagere Omzet (wat weer leidt tot lagere investeringen);
  * Zeer lage brand positionering in de markt van FIAT;
  * Verschillende Business Units beconcurreren elkaar, wat voorkomt uit conflicterende positionering;
  * De financieringsactiviteiten maken de autoverkoop mogelijk, in plaats van dat de financieringsactiviteiten op zichzelf staand zijn (autonoom);
  * Overcapaciteit.

Deze huidige Omgeving gaat voorbij aan de huidige markt, welke middels de casusomschrijving wederom kan worden samengevat in een puntsgewijs overzicht;
  * Zeer agressieve en hoog competitieve markt;
  * Er is vraag vanuit de consument naar hoogwaardige Experiences gedurende aankoop én gebruik (komt voort uit de...

Show More


Citations

MLA Citation

"Fiat Case". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Fiat-Case-633765.html>

APA Citation

Fiat Case. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Fiat-Case-633765.html