Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Etika Kejuruteraan Essay

  • Submitted by: naset80
  • on September 3, 2013
  • Category: College Admissions
  • Length: 4,573 words

Open Document

Below is an essay on "Etika Kejuruteraan" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

ETIKA KEJURUTERAAN

PROF. IR. DR. HJ. WAN RAMLI WAN DAUD PROF. MADYA DR. MOHD. JAILANI MOHD. NOR IR. AHMAD JAIS ALIAS FAKULTI KEJURUTERAAN http://pkukmweb.ukm.my/~drkmy/sejarah/index.html

PENGENALAN
• Objektif kursus ialah menggunakan falsafah etika untuk menyelesaikan masalah moral yang timbul daripada amalan kejuruteraan • Kursus ini membincangkan
– – – – – – – falsafah etika Barat dan Timur isu moral dalam amalan kejuruteraan seperti keselamatan, pencemaran sekitaran, kebenaran termaklum, ketaatan korporat, profesionalisme, kerahsiaan, konflik kepentingan, rasuah, hak pengaduan, hak moral jurutera, etika sekitaran, dan etika komputer

PENGENALAN
• Etika kejuruteraan:
– – – – – Tragedi Challenger, proses reka bentuk dari konsep ke produk, sebab timbulnya kepincangan produk, beberapa makna etika kejuruteraan, contoh masalah moral, penyelesaian dilema moral melalui penjelasan konsepsi, kajian fakta dan penyelesaian antara individu, – profesion kejuruteraan, peranan dan hambatan kod etika kejuruteraan, – tanggung jawab korporat, tanggung jawab moral, penyebab dan undang-undang

PENGENALAN
• Teori-teori moral
– etika akhlak, – etika berdasarkan ajaran agama Islam, Kristian, Hindu, Budha, dan Konfucius, – akhlak profesional, – kewajipan moral, – etika utiliti – etika tugas, – etika hak dan etika agama, – etika kepentingan diri, – etika dan adat, – kegunaan teori etika

PENGENALAN
• Kejuruteraan sebagai uji kaji sosial
– – – – – Tradegi kapal Titanic, pelajaran dari pengalaman lampau, ketidakpastian akibat akhir produk, ketiadaan kawalan uji kaji, izin termaklum

• Jurutera sebagai penguji kaji yang bertanggungjawab
– tugas utama melindungi keselamatan manusia dan menghormati hak mereka memberi izin, – berautonomi moral, – bertanggung jawab

• Piawai industri dan kajian kes Challenger

PENGENALAN
• Iltizam terhadap keselamatan
– – – – – – – – – – tradegi kes kapal terbang Lockheed L-1011, konsep keselamatan, risiko, kebolehterimaan...

Show More


Citations

MLA Citation

"Etika Kejuruteraan". Anti Essays. 11 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Etika-Kejuruteraan-508203.html>

APA Citation

Etika Kejuruteraan. Anti Essays. Retrieved December 11, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Etika-Kejuruteraan-508203.html