Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Essay

  • Submitted by: eiqincandyz
  • on June 24, 2014
  • Category: Arts and Music
  • Length: 1,840 words

Open Document

Below is a free excerpt of "Essay" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

Kehidupan awal dan pendidikan
Winstedt dilahirkan di Oxford, mendapat pendidikan di Magdalen College School and New College, Oxford, dari mana dia menerima MA. Pada 1902 dia menjadi kadet dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu, dan ditempatkan di negeri Perak di mana dia mempelajari bahasa dan budaya Melayu. Pada 1913 dia dilantik sebagai Pegawai Daerah di Kuala Pilah, dan pada 1916 menyertai jabatan pendidikan. Pada 1920 Winstedt menerima DLitt daripada Oxford.
Kerjaya kemudiannya
Winstedt pada mulanya berkhidmat sebagai Presiden pertama Kolej Raffles, Singapura, 1921-1931. Semasa menjawat sebagai Presiden, dia turut bertindak sebagai Setiausaha kepada High Commissioner, 1923; Pengarah Pendidikan, Negeri-negeri Selat dan Persekutuan Tanah Melayu (FMS), dan ahli kepada Majlis Legislatif, Negeri-negeri Selat, 1924-1931; ahli kepada Majlis Kebangsaan FMS, 1927-1931.
di mana dia turut berkhidmat sebagai ahli Badan Penyelia, 1939-1959. Dia bersara dari pendidikan aktif pada 1946.
Hasil karyanya
  1. Fishing, Hunting and Trapping, 1911.
  2. An English-Malay Dictionary, Kelly & Walsh: Singapore, 1914-17.
  3. Malayan memories, Singapore : Kelly and Walsh, 1916.
  4. A Malay Reader, Clarendon Press: Oxford, 1917.
  5. Misa Melayu, Singapore : Methodist Publishing House, 1919.
  6. Malaya : the Straits Settlements and the Federated and Unfederated Malay States, London : Constable, 1923.

Ia terkenal dengan “ Ejaan Wilkinson ” atau juga dipanggil “ Ejaan Sekolah ”. Di samping itu,R.J Wilkinson juga seorang pengkaji
  * Barat yang berpengalaman luas tentang bahasa,adapt resam dan budaya orang Melayu.Beliau telah memberi definisi bahasa dalam karya-karya yang banyak dikajinya.Menurut beliau,perkataan bahasa berasal dari bahasa Sanskrit dan mempunyai 3 makna utama.Makna pertama ialah “ gaya bercakap dan menulis sistem lambang-lambang bunyi.”Yang kedua ialah “ lemah-lembut ” manakala makna yang ketiga ialah “ supaya atau agar ”.
  * Di...

Show More


Citations

MLA Citation

"Essay". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Essay-634821.html>

APA Citation

Essay. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Essay-634821.html