Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Eksamen I Driftregnskap Og Budsjettering Essay

Open Document

Below is an essay on "Eksamen I Driftregnskap Og Budsjettering" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Oppgave 1(65 %)

Lagringsbokser AS produserer en spesiell type lagringsboks der det brukes en type råstoff. Bedriften har to kostnadssteder; en tilvirkningsavdeling og en salgs og administrasjonsavdeling.
Det er utarbeidet følgende standardkalkyle pr enhet:
Direkte material                                             kr     600
Direkte lønn                                                   kr     480
Indirekte variable tilvirkningskostnader         kr       70
Tilvirkningsmerkost                                       kr 1 150

Budsjettert salgspris pr enhet er kr 1 800. Produktet selges gjennom en frittstående agent som får en salgsprovisjon på kr 100 pr solgt enhet. Bedriften har ikke andre variable salgs og administrasjonskostnader enn provisjon til denne agenten.

Bedriften benytter en standardpris pr kg råstoff på kr 150 mens standard lønnsats pr time er kr 240. Direkte arbeidstimer er aktivitetsmålet i tilvirkningsavdelingen.

De faste kostnadene pr måned er budsjettert til følgende:

Tilvirkningsavdelingen                                                   kr 280 000
Salgs og administrasjonsavdelingen                               kr 190 000

I april 2012 er det budsjettert med en produksjon og salg på 1000 enheter.

Råstoffet settes inn i sin helhet ved begynnelsen av tilvirkningsprosessen, mens øvrige tilvirkningskostnader påløper jevnt i takt med ferdigstillelsen. Varer i arbeid antas å være kommet halvveis i produksjonsprosessen.

For april 2012 foreligger følgende faktiske regnskapstall:

Salgsinntekter                                                   1 973 400
Antall solgte enheter                                               1 100
Antall enheter ferdig tilvirket                                 1 050
Antall enheter satt i produksjon                               1 150
Forbruk direkte materialer                                   696 670     virkelig forbruk   4 660   kg
Forbruk direkte lønn                                           542...

Show More


Citations

MLA Citation

"Eksamen I Driftregnskap Og Budsjettering". Anti Essays. 12 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Eksamen-I-Driftregnskap-Og-Budsjettering-507623.html>

APA Citation

Eksamen I Driftregnskap Og Budsjettering. Anti Essays. Retrieved December 12, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Eksamen-I-Driftregnskap-Og-Budsjettering-507623.html