Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Ekofeminisme Essay

  • Submitted by: aniraceram
  • on August 31, 2013
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 621 words

Open Document

Below is an essay on "Ekofeminisme" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Ekofeministe is van opinie dat daar ‘n verband bestaan tussen die verwoesting van die planeet en die onderdrukking van die vrou deur ‘n patriargale mag.   Enige onderdrukking in werklikheid, ongeag ras, geslag of andersins kan in verband gebring word met die ekofeminisme en dus ook die vernietiging van die natuur.   Die vrou word tradisioneel (en sterotipies) as die versorger beskou en dus ook die beskermer van dit wat swak is, soos byvoorbeeld, die natuur.
In die kortverhaal deur Henk Rall, ontmoet ons ‘n jagter wat ten koste van sy eie gesondheid, ‘n Olifant wil skiet.   Tradisioneel is jag ‘n manlike tydverdryf en in sommige kulture, word manlikheid selfs gemeet aan die vermoë om ‘n wapen te hanteer of ‘n weerlose dier plat te trek vir geen ander rede as ‘n fotogeleentheid met die dooie dier en ‘n enorme kaliber geweer   of ‘n trofee wat besonder kômmin teen ‘n muur iewers in ‘n voorstedelike huis pryk nie.   Vir die jagter in Rall se verhaal, is die motief egter die ivoor, wat hom derduisende in die sak sal bring ten spyte van die dood van ‘n Olifant wat reeds aan die uitsterf is in Afrika.
“...skoon geweld van die koeël wat die dier laat inmekaarstort en die laaste impulse van die brein rukkerig in die groot liggaam instuur, die geswolle stilte van die dood in die bos en die deelhê daaraan.   Dit is om ‘n man se lewe vol te maak, orde daarin te bring en ‘n sekere finaliteit”
Met die intrapslag leer die leser van die manlikheid betrokke by (nodig vir) die jagsessie toe die reinigingsritueel beskryf word waar hy ontlas en dan nakend in die rivier sy liggaam was.   Die jagter-karakter volg die Olifantbul met die uitsluitlike doel om hom te vermoor.   Die soektog na die bul raak ‘n persoonlike stryd, ten spyte van sy eie sterflikheid weens hitte-uitputting en dehidrasie.   Die ruimte waarin hy verkeer is ongenaakbaar, droog, sieldodend en alleen.   Op ‘n stadium drink hy die vog wat hy uit ‘n blaas op sy voetsool kry maar steeds stap hy agter die olifantbul met die...

Show More


  • Submitted by: aniraceram
  • on August 31, 2013
  • Category: Miscellaneous
  • Length: 621 words
  • Views: 24
  • 1 rating(s)

Citations

MLA Citation

"Ekofeminisme". Anti Essays. 9 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Ekofeminisme-507323.html>

APA Citation

Ekofeminisme. Anti Essays. Retrieved December 9, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Ekofeminisme-507323.html