Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Det Moderne Gennembrud Essay

  • Submitted by: Nadinemus1
  • on June 23, 2014
  • Category: History
  • Length: 890 words

Open Document

Below is an essay on "Det Moderne Gennembrud" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Det moderne gennembrud
Dette oplæg vil tage udgangspunkt i Henrik Pontoppidans novelle ”En stor dag” fra 1891, og beskrive kritikken af underklassens forhold gennem det moderne gennembrud. Udover at inddrage Henrik Pontoppidans novelle, vil oplægget ligeledes inddrage teksten ”Det moderne gennembrud” af Lize Ammiztbøl, Henrik Poulsen og Dorte østergren-Olsen.
I teksten det moderne gennembrud bliver det beskrevet hvordan denne tids forfattere rettede deres skyts mod alt som var præget af magt ægtemanden og bondestanden, men derud blev der også lagt stor vægt på at blotlægge samfundets problemer med blandt andet fattigdom og alkoholisme. Samt har de en ny realistisk indgangsvinkel omkring dette hverdagsliv og samfundet som det er. Det er nøgternhed tekster, som ligger langt fra romantikkens idealisme. Både her i litteraturen, men også i hverdagsrealismen, samt kunsten, hvor man fjerne beidermerier-kulturens ’soft-filter’ som verdenen har set alting igennem, nu ser man med realistiske briller på samfundet aspekter, hvilket også kan ses på maleriet af Christian Kroghg: kampen for Tilværelsen, herunder de forskellige sociale klasser, forholdet mellem overklassen og arbejderne.
Magtstrukturen i samfundet kommer i et kritisk eftersyn. Alt dette kommer i høj grad til udtryk i Henrik Pontoppidans novelle, hvor hans parti for de undertrykte kommer til mening, men dog med det kølige, næsten kyniske blik på elendigheder, hvor der hersker den mest ubarmhjertige elendighed. For at kunne evaluere hvorfor dette rent faktisk er tilfældet, så er det nødvendigt at kigge lidt nærmere på novellen og dens opbygning.
En stor dag

Novellen ”En stor dag” tager udgangspunkt i et ægtepars liv, og hvordan de udelukkende formår at klare sig gennem livet ved hjælp af brændevin. Brændevinen holder dog ikke for evigt, og når flasken er tom, og deres fattigdom gør at de ikke har råd til mere, så forandrer ægteparrets liv og forhold sig totalt, og helvede bryder løs. Parret begynder og...

Show More


Citations

MLA Citation

"Det Moderne Gennembrud". Anti Essays. 16 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Det-Moderne-Gennembrud-634625.html>

APA Citation

Det Moderne Gennembrud. Anti Essays. Retrieved December 16, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Det-Moderne-Gennembrud-634625.html