Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Declamation Essay

  • Submitted by: YourMissingLove
  • on September 3, 2013
  • Category: Arts and Music
  • Length: 666 words

Open Document

Below is an essay on "Declamation" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Limos….Limos...…Hoy! Pinagtatawanan nyo ba ako…..ano ba ang ginawa ko sa inyo..huwag nyo

Kung saan ang lahat ng magsimula?
Isang maliwanag at maaraw na umaga. Nagising   ako mula sa kama, natapos ko ang aking pang-araw-araw na dasal at sinabi ko ang aking pang- umagang panalangin. "Gawin Niyo akong tagapagsimula ng kapayapaan ... kung saan may galit, tulungan niyo ako dalhin ang pagmamahal Niyo ..." lagi kong naiisip sa loob ng aking ulo habang   ako ay naghahanda sa araw na ito.
Nang pumunta ako sa kusina, napansin ko na ang aming bahay ay tahimik. Hindi ko malaman kung bakit. Oh well ... ako ay nanood ng telebisyon upang suriin kung may anumang bagay na interesadong panoorin.
Nanood ako ng Channel 5 kung saan ang mga reporters na nasa lugar na ang isang middle aged na lalaki , na   na nakahigang patay, nabaril g isang di- kilalang criminal. May mga balita sa pagkukulong ng plunderer..
Napagod ako sa pagpapanood ng ganitong incidente. Kaya piñata ko ang TV at umakyat ako sa aking kwarto upang magbasa ng aklat.Habang ako ay umaakyat sa hagdanan , naisip ko na ang dahilan kung bakit ang ating bansa ay magulo ay dahil maraming ng kawalan ng katarungan na nangyari   sa aming mga kababayan at ang wala itong katapos-tapos kung pabayaan lang natin ang pag-aabusong ito.
Bago ko nabuksan ang pinto sa aking kuwarto , narinig ko ang isang malakas na sigaw. Dumating mula sa kuwarto ng aking mga magulang. Bago ako makaabot sa kuwarto nila, ang aking ina ay lumabas sa kanilang kuwarto, magulo andg buhok at umiiyak.
"Catherine, umalis tayo sa bahay na ito. Hindi ko na matiis na kasama ang tatay mo’
"Bakit, Nanay? Ano ang nangyari? Ano na po ngayon? "Tinanong ko sa kanya. Talaga ako ay nag-aalala kung bakit siya ay umiiyak.
" Sinabi ko, mag-impake ka na ng iyong gamit. Wala nang tanong.” Nagsisimula na siya sumigaw sa akin.
"Hindi, Nanay. Hindi ako aalis.” At pagkatapos ay dumating Tatay may isang bag ng mga damit. Muntik na niyang itapon ito sa mukha ni Nanay....

Show More


Citations

MLA Citation

"Declamation". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Declamation-508186.html>

APA Citation

Declamation. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Declamation-508186.html