Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Concept Paper

Open Document

Below is a free excerpt of "Concept Paper" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

I. Panimula
I.1 Rasyunal
Ito ang pinili kong paksa dahil gusto ko malaman ng ang estudyante ngayon kong gaano kahalaga at kabigat ang pagiging estudyante sa isang kolehiyo. Ang paksa na ito ay makakatulong rin sa mga estudyante mapagbuti ang kanilang pag aaral at malaman nila ang buhay ng ibang estudyante sa kolehiyo.
I.2 Kahalagahan ng Pag-aaral
Ang pag-aaral na ito ay matulungan ang mga estudyante makita ang kanilang kailangang gawin para sa bansa at para sa kanilang pamilya. Ito ay para maipamulat ang kanilang mga mata sa kung ano ang nangyayari sa mga kolehiyo at kung ano ang dapat nilang malaman para magbago.
I.3 Layunin
1. Mabigyang-kahulugan ang konsepto ng kolehiyo sa pananaw ng mga dalubhasa at sa mga pangkaraniwang Cebuano.
2. Maipaliwanag ang mga sanhi kung bakit pumapasasok sa kolehiyo ang mga estudyanteng Cebuano.
3. Maibahagi ang mga karanasan ng iba’t-ibang esyudyante sa kolehiyo dito sa Cebu.
4. Pagtalakay sa mga bunga ng estudyante sa pagpasok sa kolehiyo.
5. Mapakita ang papel ng isang kolehiyo sa bansa.
6. Makabuo ng tips sa maayos na pag-aaral sa kolehiyo.

  II. Kahulugan sa konsepto ng kolehiyo sa Pilipinas.
II.1 Kolehiyo ayon sa mga karaniwang Cebuano
Ang kolehiyo ay isang organisasyon kung saan tinuturuan ang mga estudyante ng mabuti kung saan sila mas magaling o sanay.
II.2 Kolehiyo ayon sa mga dalubhasa
Ang kolehiyo ay isang institusyon ng mataas na pag-aaral.
  III. Mga sanhi kung bakit pumapasok sa kolehiyo ang mga estudyante.
III.1 mga magulang
Ang mga magulang ng mga estudyante ay pinapapunta sila sa kolehiyo para mas maging disiplinado at magkaroon ng kaalaman sa kapaligiran at sa mundo.
III.2 presyur sa lipunan
Ito ay isang sanhi dahil tinatalikuran ng ibang tao ang kanilang kagustuhan para lang ma isaayos ang buhay ng kanyang pamilya at matugunan ang kanyang responsabilidad sa lipunan.
III.3 layunin sa buhay
Isa itong personal na sanhi kung saan sinusunod niya ang kagustuhan niya at at marating ang...

Show More


Citations

MLA Citation

"Concept Paper". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Concept-Paper-588164.html>

APA Citation

Concept Paper. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Concept-Paper-588164.html