Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

Cau Noi Cua Bac Ho Essay

  • Submitted by: tienganhdulichk6
  • on March 17, 2012
  • Category: Social Issues
  • Length: 2,236 words

Open Document

Below is an essay on "Cau Noi Cua Bac Ho" from Anti Essays, your source for research papers, essays, and term paper examples.

Đề bài: Chị (anh) hãy phân tích câu nói của Bác Hồ
        “Hiền dữ   phải đâu là tính sẵn,
        Phần nhiều do giáo dục mà nên.”
        Từ đó rút ra kết luận sư phạm cho bản thân.

  Bài làm
        Sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta luôn quan tâm tới công tác chăm sóc, bồi dưỡng, giáo dục. Cùng với việc nhấn mạnh đến vấn đề học tập của các thế hệ thanh, thiếu niên; Bác Hồ cũng đặc biệt chú trọng đến việc giáo dục đạo đức. Bác đã từng nói: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “ hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Cũng trong bài thơ “Nửa đêm” ( Nhật ký trong tù ) Bác đã khẳng định:
        “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn
        Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Hai câu thơ đã thể hiện quan điểm của Bác về sự hình thành và phát triển nhân cách của con người dưới sự ảnh hưởng của yếu tố di truyền và giáo dục. Từ đó, mỗi chúng ta cần rút ra những bài học cho bản thân về rèn luyện nhân cách.
        Câu nói trên chính là sự chiêm nghiệm của Bác về con người. Trước hết, Bác phủ nhận quan điểm cho rằng, đức tính con người là “tính sẵn”, là do tiền định. Hồ Chí Minh phủ định để rồi đi đến khẳng định: khi mới sinh ra con người ta vốn mang bản chất là tốt nhưng chỉ sau do ảnh hưởng phần nhiều của sự giáo dục và môi trường sống( vì bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội) cùng sự phấn đấu, rèn luyện của mỗi cá nhân mà hình thành những con người thiện, ác khác nhau. Như trong câu nói của người xưa trong Tam Tự Kinh: “Nhân chi sơ, tính bản thiện” nghĩa là con người sinh ra bản chất là tốt. Theo Hồ Chí Minh chính sự tác động, sự giáo dục của xã hội cùng với khả năng và sự tiếp nhận của mỗi cá nhân đã làm nên bản chất thiện hay ác của mỗi con người trong xã hội. Có thể nói đây...

Show More


Citations

MLA Citation

"Cau Noi Cua Bac Ho". Anti Essays. 15 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/Cau-Noi-Cua-Bac-Ho-186633.html>

APA Citation

Cau Noi Cua Bac Ho. Anti Essays. Retrieved December 15, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/Cau-Noi-Cua-Bac-Ho-186633.html