Welcome

Anti Essays offers essay examples to help students with their essay writing.

Sign Up

a Great Essay

  • Submitted by: mihairey1
  • on March 19, 2012
  • Category: History
  • Length: 1,070 words

Open Document

Below is a free excerpt of "a Great Essay" from Anti Essays, your source for free research papers, essays, and term paper examples.

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI OLIMPIADA DE RELIGIE – FAZA NAŢIONALĂ 18 Aprilie 2011, Galaţi, CLASA A X-A Varianta 2

 Toate subiectele sunt obligatorii  Timpul efectiv de lucru este de 3 ore  10 puncte se acordă din oficiu
SUBIECTUL I 30 puncte

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate: “Urmând dumnezeieştilor învăţături ale Sfinţilor Părinţi şi ale Tradiţiei bisericeşti universale, rânduim ca, chipul cinstitei şi de viaţă făcătoarei cruci să se pună în sfintele biserici ale lui Dumnezeu pe vasele şi pe veşmintele cele sfinţite, pe pereţi şi pe scânduri, în case şi în drum; aşa şi cinstitele şi Sfintele icoane, zugrăvite în culori şi din pietre scumpe şi din altă materie potrivit făcute, precum icoana Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi a Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu, precum şi a sfinţilor îngeri şi a preacuvioşilor bărbaţi. Căci de câteori ni se fac văzuţi prin închipuirea în icoane, de atâtea ori se vor îndemna cei ce privesc la ele să pomenească şi să iubească pe cei închipuiţi pe dânsele şi să-i cinstească cu sărutare şi cu închinăciune respectuoasă, cu cinstire după acel mod care se dă cinstitei cruci şi prin tămâierea şi prin aprinderea de lumânări, precum era pioasa datină veche. Căci cinstirea care se dă chipului, trece la prototip şi cel ce se închină icoanei, se închină persoanei celei închipuite pe ea. Astfel se întăreşte învăţătura Sfinţilor Părinţi; aceasta este Tradiţia Bisericii Universale care a primit Evanghelia de la o margine la alta a pământului.”(din hotărârile Sinoadelor Ecumenice) 1. Identificaţi Sinodul Ecumenic în cadrul căruia s-au formulat învăţăturile de credinţă din text; 2. Menţionaţi modalităţile de cinstire a Sfintei Cruci şi a icoanelor prezentate în text; 3. Explicaţi sintagma „cinstirea care se dă chipului, trece la prototip”; 4. Daţi două exemple de prefigurări ale Sfintei Cruci în Vechiul Testament; 5. Precizaţi sensul...

Show More


Citations

MLA Citation

"a Great Essay". Anti Essays. 19 Dec. 2018

<http://parimatchstavki7.com/free-essays/A-Great-Essay-187900.html>

APA Citation

a Great Essay. Anti Essays. Retrieved December 19, 2018, from the World Wide Web: http://parimatchstavki7.com/free-essays/A-Great-Essay-187900.html